VSTUPENKY

FESTIVALOVÉ VSTUPENKY JSOU SLOSOVATELNÉ

CENY VSTUPENEK

vstupné v předprodeji  330 Kč
vstupné na místě           380 Kč

Děti do 12 let v doprovodu rodičů s platnou vstupenkou VSTUP ZDARMA

SLEVA parta 5 osob
v předprodeji  1550 Kč
na místě           1750 Kč

POŘADATELSKÉ POKYNY

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 12-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv potraviny, nápoje, pet láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly.
 5. Osobám mladším 18-ti let zákaz konzumace alkoholu. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, a také osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného.
 6. Fotografování na neprofesionální úrovni je povoleno.
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 8. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 9. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 10. Opustit festivalový prostor a opětovný návrat do areálu bude možné pouze s identifikační páskou na ruce. Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu.
 11. Vstup se psy povolen pouze s náhubkem.
 12. Vstup do festivalového areálu je umožněn v sobotu 11. července 2020 od 12.00 hodin.
 13. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky festivalu Horečky fest.
 14. Změna programu vyhrazena.
 15. Na požádání pořadatelů vstupenku předložte. Bez kontrolního ústřižku je vstupenka neplatná.