POŘADATELSKÉ POKYNY

 

POŘADATELSKÉ POKYNY

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 12-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv potraviny, nápoje, pet láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly.
 5. Osobám mladším 18-ti let zákaz konzumace alkoholu. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, a také osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného.
 6. Pořadatel a umělci pořizují filmový, video, televizní a fotografický záznam koncertu a atmosféry festivalu. Záznam slouží k propagaci akcí města.
 7. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 8. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 9. Opustit festivalový prostor a opětovný návrat do areálu bude možné pouze s identifikační páskou na ruce. Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu.
 10. Vstup se psy povolen pouze s náhubkem.
 11. Vstup do festivalového areálu je umožněn v sobotu 9. července 2022 od 13.00 hodin.
 12. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky festivalu Horečky fest.
 13. Změna programu vyhrazena.
 14. Na požádání pořadatelů vstupenku předložte. Bez kontrolního ústřižku je vstupenky naplatná.